Welkom


Obs de Wester is...


een openbare basisschool (Vreedzame school)

die kiest voor extra activiteiten die gericht zijn op:

- het leren kennen van de maatschappij;
- het leren omgaan met normen en waarden;
- het ontdekken van talenten van kinderen;

- het groepsgevoel en het omgaan met elkaar;

Volgens de onderwijsinspectie is obs de Wester een school met een goed lesaanbod en goede leerkrachten.

Schoolagenda


Bereikbaarheid school: 

058-2128160 (Zijn wij bezet dan kunt u inspreken op het antwoordapparaat. Wij nemen dan snel contact met u op.)
Bereikbaarheid VSO/BSO:
06-53498047

Inloggen in MijnSchool Ouderportaal

Nieuws

Groep 7/8 De Wester op bezoek Frysk Museum

OBS De Wester op museumbezoek.

Mere en Marleen in actie tegen kanker.

Leerlingen in actie.

Schoolontbijt, een gezonde start

Een gezonde start!

Schoolfruit op obs De Wester

Schoolfruit op obs De Wester

Schoolontbijt op De Wester

De Wester doet mee, starten met een gezond ontbijt