Welkom


Obs de Wester is...


een openbare basisschool (Vreedzame school)

die kiest voor extra activiteiten die gericht zijn op:

- het leren kennen van de maatschappij;
- het leren omgaan met normen en waarden;
- het ontdekken van talenten van kinderen;

- het groepsgevoel en het omgaan met elkaar;

Volgens de onderwijsinspectie is obs de Wester een school met een goed lesaanbod en goede leerkrachten.

Schoolagenda


Bereikbaarheid school: 

058-2128160 (Zijn wij bezet dan kunt u inspreken op het antwoordapparaat. Wij nemen dan snel contact met u op.)
Bereikbaarheid VSO/BSO:
06-534980471 december: Groep 6/7 notenvloot, Kunstkade
5 december: Sinterklaas
6 december: Groep 1/2 Breien, Kunstkade
22 december: Kerstviering (OVB)
23 december: 12:00 school uit.
24 december t/m 8 januari: Kerstvakantie