Welkom


Obs de Wester is...


een openbare basisschool (Vreedzame school)

die kiest voor extra activiteiten die gericht zijn op:

- het leren kennen van de maatschappij;
- het leren omgaan met normen en waarden;
- het ontdekken van talenten van kinderen;

- het groepsgevoel en het omgaan met elkaar;

Volgens de onderwijsinspectie is obs de Wester een school met een goed lesaanbod en goede leerkrachten.

Schoolagenda


Bereikbaarheid school: 

058-2128160 (Zijn wij bezet dan kunt u inspreken op het antwoordapparaat.)
Bereikbaarheid VSO/BSO:
06-53498047


Week 03 oktober:
oudervertelgesprekken.
05 oktober:
Kinderboekenweek.
12 oktober: studiedag Wester/ Trilker.
Herfstvakantie: 15 oktober t/m 24 oktober.
24 oktober: studiedag Wester