Welkom


Obs de Wester is...


een openbare basisschool (Vreedzame school)

die kiest voor extra activiteiten die gericht zijn op:

- het leren kennen van de maatschappij;
- het leren omgaan met normen en waarden;
- het ontdekken van talenten van kinderen;

- het groepsgevoel en het omgaan met elkaar;

Volgens de onderwijsinspectie is obs de Wester een school met een goed lesaanbod en goede leerkrachten.

Schoolagenda


Bereikbaarheid school: 

058-2128160 (Zijn wij bezet dan kunt u inspreken op het antwoordapparaat. Wij nemen dan snel contact met u op.)
Bereikbaarheid VSO/BSO:
06-53498047

Inloggen in MijnSchool Ouderportaal

Nieuws

De Wester al in kerstsfeer

Kerst op De Wester

Sinterklaasfeest op obs De Wester

Sint feestelijk ontvangen op De Wester

Sint en Piet op De Wester

Sinterklaas bezoekt De Wester

Groep 7/8 De Wester op bezoek Frysk Museum

OBS De Wester op museumbezoek.

Mere en Marleen in actie tegen kanker.

Leerlingen in actie.