Welkom bij BSO de Wester.

Sinds 2011 wordt er door Stichting Kinderopvang Friesland buitenschoolse opvang geboden op basisschool de Wester.
De opvang bestaat uit voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang en opvang tijdens studiedagen. Om een duidelijk
beeld te krijgen van wat wij als Stichting Kinderopvang Friesland bieden, kunt u hieronder alle informatie m.b.t.  BSO de Wester  vinden.
 

Richard van Straaten
Meewerkend adjunct hoofd.