Directeur:
Tjalling Delgrosso

Intern begeleider:
Petra Torenga

Juffen en Meesters schooljaar 2017-2018:

Groep 1: Tilly Tolsma en Christine Melters

Groep 2: Wilma Feenstra en Christine Melters

Groep 3: Caroline Baas

Groep 4: Rianne Zuidema en Paul Dolk

Groep 5/6 A: Adriana Hoeksema 

Groep 5/6B: Tessa Bakker en Hanka Hamburger

Groep 7/8: Rhea de Graaf en Paul Dolk

Ondersteunend personeel:
Henk Kok (conciërge op donderdag en vrijdag)
Jurgen Zonnenberg, (algemeen OOP)
Selma Blankestijn
Sjaak van der Reijden
Nazo Jouak
Nynke v.d. Wal (sportcoach)
Natascha Vink (Cultuurcoach)
Brendely Sille (Schoolmaatschappelijk werk/ Wijkteam)Tijdelijk/wisselend personeel:
Stagiair(s)es van de PABO en het CIOS en Friesland College
En van de studie Creatieve Therapie