Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij obs De Wester
kunt u onderstaand formulier downloaden en invullen.
Graag inleveren bij de directeur, Tjalling Delgrosso, of juf Tessa Bakker
.
Zij geven u graag meer informatie.
Formulieren bij aanmelding nieuwe leerling Wester.docxProtocol groepsindeling

Klik hier voor de PDF-versie van het protocol groepsindeling.


Informatiegids
  

Ieder jaar geeft obs de Wester een informatiegids uit. In deze gids vindt u naast afspraken 

en regels die specifiek betrekking hebben op obs de Wester, ook informatie over de organisatie van de school.
Proloog verzorgt ook een algemene informatiegids voor ouders. In deze gids vindt u afspraken en regels die gelden voor alle openbare scholen die onder Proloog vallen. 

Klik hier voor de PDF-versie van de  informatiegids van de Wester.

Klik hier voor de PDF-versie van de informatiegids van Proloog.


De klachtenregeling van Proloog is hier te lezen: http://bit.ly/2twmpsN) Verwijsindex 

Obs de Wester maakt gebruik van de Verwijsindex. 
De verwijsindex voor risicojongeren moet hulpverleners, gemeenten en scholen beter laten samenwerken. De verwijsindex is een digitaal systeem dat meldingen van hulpverleners registreert over problemen met jongeren tussen 0 en 23 jaar. 

Het gaat over problemen op de volgende gebieden: 
•gezondheid 
•leefomgeving 
•gezinsrelaties en opvoeding 
•onderwijs en werk 
•sociale omgeving van jongeren 

Wanneer er 2 of meer meldingen over dezelfde jongere binnenkomen, krijgen de betrokken hulpverleners - ook in andere plaatsen - hierover een e-mail. Zo komen hulpverleners sneller met elkaar in contact en kunnen met elkaar verdere behandeling bespreken. 

U wordt als ouder in kennis gesteld als de school een melding maakt in de Verwijsindex. U kunt hier bezwaar tegen aantekenen. Voor de bezwaarprocedure verwijs ik u naar de website van de het CJG. www.cjg.nl.Centrum voor Jeugd en Gezin

In het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien.  De school is samen met de opvanginstelling SKF onderdeel van het centrum voor jeugd en gezin. 

Hulp en ondersteuning 

Via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunt u de juiste hulp en ondersteuning krijgen. In het CJG Leeuwarden zitten alle instellingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen zoals het consultatiebureau, de GGD of Bureau Jeugdzorg. 
Deze instellingen werken nauw samen en stemmen de zorg voor het kind of gezin op elkaar af. 

Hoe eerder hoe beter! 
Wacht niet te lang met uw vragen! Hoe eerder hoe beter! Als het CJG problemen op tijd aanpakt, hebben kinderen grotere kans om zich optimaal te ontwikkelen. En kinderen komen minder snel in zwaardere vormen van zorg terecht. 

Contact:
0900 – 254 1 254 (lokaal tarief) 
7 dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur 
cjg@leeuwarden.nl