• De teams van De Wester en De Trilker samenwerken in IKC Eigen Wijs;
  • We in 2019 een nieuw schoolgebouw gaan betrekken;
  • Dit gebouw komt op de plaats waar nu de Trilker staat;
  • Dat we hier heel hard voor aan het werk zijn;
  • Dat in dit gebouw ook een Kinderdagverblijf, Speelleergroep en BSO komen;
  • We dit jaar een project hebben, Kansen voor Kinderen;
  • Dit geldt voor alle kinderen van De Wester en De Trilker;
  • We gebruik maken van het ouderportaal Mijnschool;
  • We hiermee voldoen aan de nieuwe Wet op de Privacy;