Welkom


Obs de Wester is...


een openbare basisschool (Vreedzame school)

die kiest voor extra activiteiten die gericht zijn op:

- het leren kennen van de maatschappij;
- het leren omgaan met normen en waarden;
- het ontdekken van talenten van kinderen;

- het groepsgevoel en het omgaan met elkaar;

Volgens de onderwijsinspectie is obs de Wester een school met een goed lesaanbod en goede leerkrachten.

Schoolagenda


Bereikbaarheid school: 

058-2128160 (Zijn wij bezet dan kunt u inspreken op het antwoordapparaat. Wij nemen dan snel contact met u op.)
Bereikbaarheid VSO/BSO:
06-53498047

Inloggen in MijnSchool Ouderportaal

Nieuws

OBS De Wester gaat weer open

De Wester gaat weer open!!

Week vier, thuisonderwijs obs De Wester

Kinderen De Wester leren thuis.

Week twee thuisonderwijs

Kinderen leren thuis.

School gesloten, bouw nieuwe school gaat door

Bouw eigen wijs gaat door, gelukkig maar.

OBS De Wester gaat dicht vanwege coronavirus

Vanwege het coronavirus sluit De Wester haar deuren