Talentencampus Eigen Wijs is een openbaar Integraal Kind Centrum waarin speciaal basisonderwijs, regulier basisonderwijs en kinderopvang intensief samenwerken. We bieden een veilige, plezierige en tegelijkertijd uitdagende plek voor kinderen van 0-13 jaar. Hierbij gaan we uit van verschillen tussen kinderen. We signaleren de variaties in behoeften en respecteren deze.

Samen bouwen
met vertrouwen

Samen bouwen we met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen. Ieder kind kan zichzelf zijn in een veilige, plezierige en tegelijkertijd uitdagende omgeving. We bieden kinderopvang, speelleergroepen, openbaar onderwijs en buitenschoolse opvang. 

Meer informatie

Bij ons is het altijd open dag!

Neem contact met ons op voor een afspraak.

Agenda

Bekijk de agenda's van onze beide scholen

Agenda SBO Agenda Regulier

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie
Een sfeerimpressie van ons IKC
José Lemke, directeur IKC Eigen Wijs regulier
Onze leerkrachten nemen de kinderen serieus, geven ze aandacht en geloven in hun kunnen. Ze dragen hun kennis zo over dat kinderen het ook onthouden. En, ze moedigen de kinderen volop aan. Het resultaat is goed te zien: kinderen voelen zich gezien, ze worden zelfverzekerd, hun talenten komen tot bloei en ze behalen een uitstroomniveau dat recht doet aan hun kunnen. Dat is wat wij elk kind gunnen. Dat is waar ons team zich elke dag voor inzet.
Wist je dat wij in ons IKC over een prachtig technieklokaal beschikken?
In het technieklokaal kunnen de leerlingen hun praktische en creatieve talent verder ontwikkelen. Tijdens bijvoorbeeld de lessen VierKeerWijzer wordt het lokaal met regelmaat gebruikt