Welkom


Obs de Wester is...


een openbare basisschool (Vreedzame school)

die kiest voor extra activiteiten die gericht zijn op:

- het leren kennen van de maatschappij;
- het leren omgaan met normen en waarden;
- het ontdekken van talenten van kinderen;

- het groepsgevoel en het omgaan met elkaar;

Volgens de onderwijsinspectie is obs de Wester een school met een goed lesaanbod en goede leerkrachten.

Schoolagenda


Bereikbaarheid school: 

058-2128160 (Zijn wij bezet dan kunt u inspreken op het antwoordapparaat. Wij nemen dan snel contact met u op.)
Bereikbaarheid VSO/BSO:
06-53498047

Inloggen in MijnSchool Ouderportaal

Nieuws

Kinderboekenwinkel De Toverlantaarn op De Wester

Kinderboekenweek op De Wester

22 september Burendag OBS De Wester

22 september, burendag op het schoolplein.

Opgave schoolfruit 2018 - 2019

Inschrijving schoolfruit gedaan.

Kennismakingsavond dinsdag 11 september De Wester

Nieuwjaarsreceptie De Wester

We gaan weer beginnen, kinderen weer welkom.

Weer van start.