Onderwijs

Elk kind verdient een gelijke kans. Waar je ook vandaan komt of wat je achtergrond ook is. Elk kind kan zich ontwikkelen bij Eigen Wijs.

Een gelijke kans in het leven begint met goed onderwijs op de basisschool. Juist de basisschool is zo’n kruispuntmoment in het leven waarop je het verschil kan maken. Dat moment willen we benutten.

Daarom werken bij Eigen Wijs effectieve leerkrachten die hun vak verstaan én zich daarin blijven ontwikkelen. We leren van en met elkaar. Daar investeren we in. Want als een kind elk jaar van de basisschool een effectieve leerkracht heeft, kan dat een niveau schelen in het schooladvies in groep 8. Dat doel behalen, is onze droom.

Onze leerkrachten bieden lesstof zo aan dat de kinderen het begrijpen en ook echt onthouden. Aan het einde van de basisschool zijn hierdoor de basisvaardigheden op orde.

Een goed begin is het halve werk.

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie