Missie en visie

Missie

Samen bouwen we met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We gaan uit van verschillen tussen kinderen, signaleren variaties in achtergronden en behoeften en respecteren dit. Zo kan ieder kind zichzelf zijn en bieden we optimale ontwikkelkansen in een veilige, plezierige en tegelijkertijd uitdagende omgeving.
 

Visie

De Talentencampus Eigen Wijs is een Integraal Kind Centrum voor kinderen van 0-13 jaar, waar regulier- en speciaal basisonderwijs en kinderopvang intensief samenwerken. Dit doen we vanuit één team met één pedagogische visie en één leiding. Zo zorgen we voor een doorgaande lijn. Ieder kind heeft specifieke kwaliteiten en mogelijkheden: het is ergens goed in en de kunst is om dit te ontdekken en vervolgens te stimuleren. Kinderen zijn zodra dat mogelijk is gesprekspartner en daarmee mede eigenaar van hun eigen ontwikkeling. 

Talentencampus Eigen Wijs is een oefenplaats voor het echte leven, waar kinderen elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. Iedereen hoort erbij en doet ertoe. Verschillen mogen er zijn. De kinderen worden zoveel mogelijk op leeftijd en ontwikkeling geplaatst in vier units, die ook in het gebouw zijn terug te vinden. We werken in de klas of in ateliers en houden een brede blik op de talentenontwikkeling van de kinderen. We doen het samen waar het kan en apart waar het nodig is.

 

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie