Buitenschoolse opvang (BSO)

Onze Buitenschoolse Opvang (BSO) bestaat uit Voorschoolse Opvang en Naschoolse Opvang.

Voorschoolse opvang

Voorschoolse Opvang is voor kinderen van 4 jaar en ouder en vindt plaats op school van 7:00-8:30 uur. U brengt uw kind in alle vroegte en onze gediplomeerde medewerkers ontbijten met de kinderen en beginnen rustig aan de dag. Rond de starttijd van het onderwijs brengen ze de jongste kinderen naar de klas. De oudere kinderen gaan er zelf naar toe.

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang is er van 14:00 – 18:00 uur. Groepen worden ingedeeld naar leeftijd: er is een groep van 4 tot en met 7 jaar en een groep van 8 t/m 12 jaar. Deze groepen zijn in het IKC in verschillende ruimtes gehuisvest. Het waarborgt de veiligheid voor de kinderen en geeft ze ruimte om te leren met leeftijdsgenoten met hetzelfde ontwikkelingsniveau. Vooral als het druk is in de groep vinden kinderen het fijn om op te trekken met leeftijdsgenoten. Soms worden groepen samengevoegd. Dit kan in vakanties het geval zijn of op structureel rustige momenten. Er ontstaat dan een gecombineerde groep.

Er zijn twee basisruimtes waar de BSO gebruik van maakt. Verder zijn er een techniek- en creatief lokaal, een keuken, een speellokaal en de buitenruimte van de Talentencampus Eigen Wijs. De kinderen krijgen vrijheid, tegelijkertijd is er altijd direct of indirect toezicht van de pedagogisch medewerker. Hierbij staat veilig zijn en veilig voelen voorop. We zorgen ervoor dat ieder kind de eigen pedagogisch medewerker weet te vinden als het daar behoefte aan heeft. We hanteren groepsregels die bekend zijn bij de kinderen en waarop we positief handhaven.

De activiteiten op de BSO bestaan uit buitenspelen, vrij spel in diverse activiteitenhoeken, creatieve en technische bouw of constructie activiteiten, koken, bewegingsactiviteiten en begeleid spel. Incidenteel doen we bovendien uitstapjes en zijn er georganiseerde activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport, wetenschap, techniek of cultuur in het Toparrangement.

We vinden buiten zijn voor kinderen belangrijk. Daarom spelen de kinderen in ieder geval een keer per dag buiten op het schoolplein tijdens BSO tijd. We stimuleren vrij spel of begeleiden indien gewenst een gezamenlijk spel.
Meer informatie over aanmelding voor onze BSO kunt u hier vinden.
 

 

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie