Samenwijs

Wie kan samenwerken, staat sterker in het leven. Daarom organiseren we verbinding en ontmoeting. De groepen zijn verdeeld over 4 kleinere units. Hier zitten kinderen met klas- en leeftijdsgenoten bij elkaar. Ze kennen de unit, ze kennen elkaar. Het voelt vertrouwd en eigen.

In elke unit liggen de lokalen rondom een centrale ruimte. Hier spelen kinderen samen of werken ze samen aan projecten. De BSO zit hier ook, zodat uw kind na school in dezelfde ruimte kan blijven spelen. Ook de lokalen van het passend onderwijs zijn verbonden aan de units. De kinderen spelen met elkaar. Iedereen hoort erbij.

‘Samenwijs’ betekent ook betrokkenheid van ouders. Er zijn regelmatig vaste contactmomenten en u kunt altijd bellen of binnenlopen met vragen. We nemen u serieus. U kent uw kind het beste.  

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie