Regulier onderwijs 

Eigen

Bij ons vindt uw kind een fijne plek die snel eigen voelt. Positieve aandacht, vertrouwen, effectief leren en aanmoediging. Daarmee maken we het verschil. Uw kind en u zijn welkom!

Als team gaan we samen aan de slag, zodat uw kind aan het einde van groep 8 een rugzak heeft met:

  • goede kennis van basisvaardigheden, zoals taal en rekenen;
  • nieuw ontdekte talenten;
  • sociale vaardigheden, zoals samenwerken;
  • mooie herinneringen aan een fijne schooltijd.

Wijs

Elk kind verdient een gelijke kans. Waar je ook vandaan komt of wat je achtergrond ook is. Elk kind kan zich ontwikkelen bij Eigen Wijs. Daarom werken bij Eigen Wijs leerkrachten die hun vak verstaan. Zij bieden lesstof zo aan dat de kinderen het begrijpen en ook echt onthouden. Juist de basisschool is zo’n kruispuntmoment in het leven waarop je het verschil kan maken.

Uw kind wordt gezien en serieus genomen op onze school. Leerkrachten kijken zonder vooroordelen, met een open, positieve blik. Ze hebben vertrouwen in het kunnen van elk kind en spreken dat ook uit: ‘Je kunt het! En ik help je, zodat het lukt.’ Het maakt uit wat een leerkracht zegt en uitstraalt, daar zijn we ons goed van bewust.

Wie kan samenwerken, staat sterker in het leven. Daarom organiseren we verbinding en ontmoeting. De groepen zijn verdeeld over 4 kleinere units. Hier zitten kinderen met klas- en leeftijdsgenoten bij elkaar. Ze kennen de unit, ze kennen elkaar. Het voelt vertrouwd en eigen. Ook ouders zijn nauw betrokken. Er zijn regelmatig vaste contactmomenten en u kunt altijd bellen of binnenlopen met vragen. We nemen u serieus. U kent uw kind het beste.

Eigen Wijs

Bij Eigen Wijs mogen kinderen zichzelf zijn. Ze ontwikkelen hun talenten en ontdekken hun eigen wijze. Kinderen koken in de open keuken midden in de school, ze klussen in de werkplaats en bewegen in de gymzaal. In het hart van de school is een grote tribune om naar elkaars optredens te kijken. En, een eigen muziekdocent geeft les in alle klassen. Blij zijn we ook met onze bibliotheek, want lezen is heel belangrijk om je te kunnen redden op school en in het leven. Elk kind dat op onze school begint, krijgt een boek cadeau.

Wist je dat wij in ons IKC over een prachtig technieklokaal beschikken?
In het technieklokaal kunnen de leerlingen hun praktische en creatieve talent verder ontwikkelen. Tijdens bijvoorbeeld de lessen VierKeerWijzer wordt het lokaal met regelmaat gebruikt

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie