Aanmelden SBO

Om toegelaten te kunnen worden tot Eigen Wijs SBO heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Voordat de TLV is afgegeven kunt u wel al contact opnemen met ons om de aanmelding te bespreken en om een afspraak te maken ons IKC alvast eens te bezoeken.
Neemt u hiervoor contact op met Erwin Lippold, directeur Eigen Wijs SBO. 
 

Samenwerkingsverband

De TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. Hier kunt u meer informatie vinden over het aanvragen van een TLV.

Ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals die te maken hebben met passend onderwijs of een ondersteuningsbehoefte hebben, kunnen bij het steunpunt terecht. Het steunpunt heeft een nieuwe website gelanceerd en voorziet hen van uitgebreide informatie en onafhankelijk advies in de vorm van ervaringsdeskundigen. Het steunpunt is een initiatief van de vier samenwerkingsverbanden in Friesland (één voor primair onderwijs en drie voor voortgezet onderwijs ).

Hier vindt u de website van het ouder- en jeugdsteunpunt.

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie