Naschoolse activiteiten

De kindertalentenfluisteraar

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te worden hiervan. Dat is precies wat een kindertalentenfluistaar doet: kinderen helpen om hun talenten te benoemen. Ieder kind kan zijn/haar talenten leren kennen op een zeer laagdrempelige manier. Eigenlijk een basisrecht van elk kind...

Onze kindertalentenfluisteraar is Nelleke Keuning van Fûgelfrij.

Sport en bewegen

Jorrit Ellens gaat met de kinderen sporten en bewegen. Zijn visie is dat sport verbindt. Precies wat we nodig hebben. Bewegen vinden we belangrijk en hij biedt tal van verschillende binnen- en buitensporten aan.  

Creatief en techniek

Bernadette van Kleef en Petra van der wal zijn beide pedagogisch medewerkers met de specialisatie beeldende kunst. Zij hebben ervaring met onze kinderen en hebben een scala aan beeldende en technische kunstactiviteiten. Ze maken gebruik van het techniek- en handvaardigheidslokaal.  

Natuur

Reina Visser is als hovenier en kunstenaar verbonden aan de stichting Kinderopvang Friesland. Zij gaat met de kinderen in de lente aan de gang in de moestuinen en gaat in de omgeving van de Talentencampus Eigen Wijs op zoek naar natuur. 

Koken en smaak

 

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie