<< Terug

OBS De Wester gaat dicht vanwege coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

 

Het kabinet heeft zojuist besloten alle scholen in Nederland voorlopig te sluiten. Na zorgvuldig overleg met andere scholenkoepels en kinderopvangorganisaties, hebben we besloten de scholen van Proloog te sluiten van maandag 16 t/m maandag 6 april.

 

Het coronavirus heeft inmiddels veel impact op ons dagelijks leven en dus ook op de scholen en hun omgeving. Ik wil hierbij mijn waardering uitspreken voor het nemen van ieders verantwoordelijkheid om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te houden. 

Met name de werkzaamheden van de ouders in de vitale sectoren (zorg, veiligheid, voedselvoorziening etc.) moeten door kunnen gaan. Er zal daarom met ingang van 16 maart alleen opvang zijn voor kinderen van ouders die in onze maatschappij zogenaamde vitale functies bekleden en die geen andere mogelijkheid zien om opvang te regelen. De gemeente heeft aangegeven deze rol de komende dagen te willen oppakken en waar mogelijk de opvang te centraliseren naar een beperkt aantal locaties. Zodra daar meer duidelijkheid over is, volgt meer nieuws. 

 

Uiteraard blijft de richtlijn van het RIVM van kracht. Een kind of leerkracht met klachten als hoest, keelpijn, neusverkoudheid of koorts, wordt verzocht thuis te blijven.  

 

Mocht u geen mogelijkheid zien om zelf een vorm van opvang te regelen, dan kunt u dit vanaf vanavond aangeven via een mail naar de directeur van uw school, 

 

directie.dewester@proloog.nl.

 

De komende dagen beraden wij ons op manieren om kinderen ook thuis onderwijs aan te bieden. Binnen de scholenkoepel Proloog is er sprake van een grote diversiteit aan scholen. Zowel in aantal leerlingen als context (dorp en stad). Ook hier zal maatwerk moeten plaatsvinden. De directeur van uw school zal u hierover op korte termijn nader informeren.  

 

We beseffen dat wij een groot beroep doen op onze ouders/verzorgers en onze medewerkers en de inzet, creativiteit en het meedenken van een ieder. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

 

Met vriendelijke groet,

A. Helder
CVT Proloog

Media
  • logo DW